W piątek, 22 września, w ramach ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Mobilności, od godzin wieczornych do nocnych, miała miejsce akcja o nazwie „Bezpieczny Powrót”. Została ona zorganizowana przez inspektorów ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) oraz funkcjonariuszy policji z Krakowa. Celem tej inicjatywy było zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z tramwajów podczas podróży wieczorem i nocą. Inspektorzy i policjanci zwracali również uwagę na zachowanie kierowców samochodów, zwłaszcza w kontekście przestrzegania przepisów ruchu drogowego w pobliżu tras tramwajowych.

Akcja „Bezpieczny Powrót” objęła swoim zasięgiem 13 linii tramwajowych, w tym trzy nocne. Kontrole były prowadzone od godziny 20 aż do 4 nad ranem. W trakcie tej operacji, funkcjonariusze skierowali do sądu jeden wniosek. Wystawili również 6 mandatów karnych i udzielili 16 pouczeń. Pouczenia dotyczyły zarówno kierowców samochodów nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego, jak i pasażerów tramwajów. Ci ostatni byli upomniani za zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz używanie wulgarnego języka.