Na horyzoncie pojawia się plan konstrukcji ponad 5-kilometrowej drogi przeznaczonej dla rowerzystów. Trasa ta ma być wytyczona na górnej powierzchni wału Kanału Łączany-Skawina. Dodatkowo, projekt obejmuje utworzenie parkingu typu Parkuj i Jedź (P&R), oferującego miejsca dla 33 samochodów, wiatę dla rowerów oraz stację ładowania pojazdów na prąd. Całość inwestycji została sfinansowana ze środków unijnych, które zdobyła gmina Brzeźnica w wyniku zakończonego naboru na dofinansowanie projektów.

Turyści i mieszkańcy powiatu wadowickiego z zadowoleniem korzystają z istniejących tras rowerowych prowadzących wzdłuż Wisły, kierujących się ku Krakowowi. Te popularne ścieżki mają szansę na rozbudowę w najbliższej przyszłości. Wśród założeń jest utworzenie nowej drogi dla rowerzystów przechodzącej obok Kanału Łączany aż do Skawiny. Pomimo wielkiego entuzjazmu, ograniczone budżety lokalnych samorządów często stanowią przeszkodę. Dlatego gminy chętnie starają się o dofinansowanie takich inwestycji, które choć realizowane często fragmentami, stopniowo tworzą coraz bardziej przyjazną sieć dróg dla miłośników rowerowego przemieszczania się.

Decyzję o wsparciu finansowym dla projektu z gminy Brzeźnica podjął Zarząd Województwa Małopolskiego 9 kwietnia. W ramach Uchwały nr 767/24 zatwierdzono listę ocenionych projektów i wybrano te, które otrzymają dofinansowanie. Pakiet funduszy wart ponad 5 milionów złotych przeznaczono na budowę ścieżki rowerowej biegnącej od Łączan do Brzezinki. Trasa ma poprowadzić po koronie wału kanału łączańskiego e, a w jej skład mają wejść zjazdy i przejazdy pod trzema obiektami mostowymi.

Środki na realizację projektu uzyskano z Priorytetu 8 Funduszy Europejskich dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, a konkretnie z Działania 8.12 Transformacja transportu. Był to jeden z pierwszych naborów, które zostały ogłoszone jeszcze w 2023 roku, służące dofinansowaniu inwestycji w nowym okresie programowania.