Od pewnego czasu, samorząd gminy Skawina angażuje się w różnorodne działania mające na celu polepszenie jakości powietrza. Wśród nich znajdują się okresowe targi ciepła, podczas których producenci mogą pokazać swoje urządzenia grzewcze, takie jak pompy ciepła, kotły na gaz czy panele słoneczne. Niemniej jednak, ostatnie wydarzenia tego typu przyciągały coraz mniejszą liczbę odwiedzających, co sugeruje, że ta forma działań może być już przestarzała.

Mieszkańcy Skawiny mają możliwość skorzystania z wielu ofert dla domostw, które nie pozbyły się jeszcze starych, bezklasowych pieców. Te oferty są szeroko promowane przez ekodoradców, którzy docierają do wszystkich takich domów.

Sabina Paciorek, która stoi na czele Referatu Efektywności Energetycznej w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy, przypomina mieszkańcom o zbliżającym się terminie: do końca 2024 roku mogą funkcjonować jedynie kotły III i IV klasy.

– Czas ucieka, dlatego zalecamy właścicielom domów szybkie pozbycie się starych pieców. Mają oni możliwość uzyskania dotacji z różnych programów, a także naszego wsparcia – mówi Sabina Paciorek.

Na targach obecna była również Anna Synowiec, ekspert ds. energetyki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Zarówno ona, jak i Sabina Paciorek są dobrze przygotowane do pomocy w procesie wymiany starych pieców, na które decydują się mieszkańcy.

Sabina Paciorek poddała pod dyskusję kwestię sensu organizowania kolejnych edycji targów ciepła, biorąc pod uwagę malejące zainteresowanie. Na tę propozycję pozytywnie zareagował burmistrz Norbert Rzepisko.