Łącząc Podbory Skawińskie z Oświęcimem, świeżo zmodernizowane tory i zupełnie nowy most kolejowy w Spytkowicach są już aktywnie wykorzystywane. Zadania te, które obejmują także prace nad wymianą nawierzchni, sieci trakcyjnej oraz obiektów inżynieryjnych na wybranych odcinkach linii kolejowej nr 94, są na etapie finalizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uzupełniając ten proces modernizacyjny, pasażerowie będą korzystać ze zrewitalizowanych peronów stacji Półwsie, Brzeźnica i Jaśkowice. Wszystko to ma na celu ulepszenie doświadczeń podróżnych i przyczynia się do lepszego funkcjonowania transportu kolejowego.

Most kolejowy przerzucony nad ulicą Zamkową w Spytkowicach został niedawno oddany do użytku. Chodź pociągi już biegną po odnowionej konstrukcji, prace budowlane nad drogą prowadzącą pod mostem nadal są realizowane przez wykonawców.

W wyniku tych zmian, bezpieczeństwo zarówno dla pieszych jak i dla kierowców zostanie zwiększone. Plany obejmują budowę nowych chodników, poszerzenie jezdni oraz instalację barier ochronnych. Modernizacja mostu w Spytkowicach to tylko część większego projektu, który obejmuje modernizację trzech mostów, pięciu wiaduktów i dziesięciu przepustów kolejowych na wybranych odcinkach linii kolejowej między Podborami Skawińskimi a Oświęcimiem.