Władze gminy Skawina pragną podjąć inicjatywę w wyedukowaniu innych samorządów na temat strategii, które doprowadziły do likwidacji licznych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Organizują konferencję o nazwie „Skawina w walce ze smogiem – a jednak da się!?”, na której planują omówić swoje osiągnięcia oraz rozważyć możliwości dalszej poprawy jakości atmosfery.

Konferencja, mająca za cel dzielenie się doświadczeniami antysmogowymi, zaplanowana jest na środę, 7 lutego, w przyszłym tygodniu. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 9:00 rano w siedzibie firmy VANTA Business Center, znajdującej się pod adresem ul. Piłsudskiego 77 w Skawinie.

Zasłużone jest podkreślenie aktywności gminy Skawina na rzecz poprawy jakości powietrza. W ciągu ostatnich lat, gmina odnotowała wymianę ponad 2700 „kopciuchów” za pomocą różnych programów, w tym również gminnych. Ten skuteczny krok kosztował budżet gminy miliony złotych.

W wyniku tych działań, liczba dni z przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza spadła do 16 w roku 2023, w porównaniu do dopuszczalnej normy wynoszącej 35 dni. Jest to znaczne osiągnięcie dla gminy Skawina, która jest silnie zurbanizowana i uprzemysłowiona. Władze teraz chcą podzielić się tym sukcesem z innymi gminami i wspólnie zastanowić się nad dalszymi krokami na rzecz poprawy jakości powietrza, które nie zna granic administracyjnych.

„Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań w walce ze smogiem i likwidacją kopciuchów, jak również dyskusja o przyszłości i czekających wyzwaniach w tym zakresie” – mówi Grzegorz Horwacik, kierownik Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina.