Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski, zjawił się na walnym zgromadzeniu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej (PIG) mieszczącej się w Skawinie. W trakcie ceremonii wręczył z rąk prezydenta RP odznaczenia czworgu wybitnym przedsiębiorcom.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Klęczar uhonorował czterech wyselekcjonowanych członków Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w skawińskim Pałacyku „Sokół”. Na mocy decyzji prezydenta RP, za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gospodarki, odznaczeni zostali Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, a także dwoma medalami „Za Długoletnią Służbę”.

Jak relacjonował nam Adam Wójcik, prezes PIG-u, spotkanie to było także okazją do szeroko zakrojonych rozmów na temat działalności izby z samym wojewodą małopolskim.

Podkrakowska Izba Gospodarcza ma już 21 lat doświadczenia w działalności na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Została powołana z celem integracji środowiska biznesowego i wspierania firm na różnych etapach ich rozwoju. PIG jest również twórcą Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, które zostało utworzone 11 lat temu i gromadzi wiele organizacji gospodarczych z Małopolski, reprezentujących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

PIG odgrywa kluczową rolę w edukacji biznesowej, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Izba organizuje różnorodne szkolenia, skoncentrowane głównie na korzyściach płynących z unijnych dotacji i preferencyjnych pożyczek na rozwój firm. Również współpraca z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego przynosi konkretne efekty w postaci programów związanych m.in. z zatrudnieniem, refundacją kosztów stażów absolwentów szkół czy tworzeniem nowych miejsc pracy.

PIG prowadzi również liczne działania charytatywne. Organizuje imprezy dla dzieci, jak choćby paczki mikołajowe czy zabawy, a także znane w regionie bale charytatywne.