To był ciężki rok dla wszystkich, również dla sportowców. Jednak nie powstrzymało ich to przed przekraczaniem własnych granic i sięganiu po sportowe sukcesy. Pomimo przeszkód wciąż ciężko trenowali, a Ci najwytrwalsi zostali nagrodzeni przez samego burmistrza Norberta Rzepisko. 

Komu przyznawane są stypendia?

Aby otrzymać takie stypendium, nie wystarczy być utalentowanym. Należy spełnić jeszcze kilka innych warunków. Po pierwsze, trzeba być na poziomie amatorskim i mieć osiągnięcia sportowe na poziomie co najmniej wojewódzkim lub wyżej. 

Stypendium przysługuję tylko zawodnikom, którzy zamieszkują na terenie gminy. Bierze się również pod uwagę osoby, które pomimo innego miejsca zamieszkania reprezentują gminne kluby. Kolejnym wymogiem jest nieukończone 25 lat. Ostatnim wymogiem jest złożenie odpowiednich wniosków. 

Kto w tym roku zdobył wsparcie finansowe i uznanie burmistrza?

Za rok 2020 przyznano stypendium aż 53 sportowcom. Wydano również 7 nagród za indywidualne osiągnięcia. Wartość środków przeznaczonych przez burmistrza na wszystkie stypendia i nagrody to prawie 170 tys. złotych. Szczegółowa lista nagrodzonych sportowców możesz znaleźć na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.

Natomiast, jeżeli interesują Cię dokładne informacje na temat uzyskiwania stypendium i składania wniosków, to zajrzyj na stronę gminy Skawina.

Gratulujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym sportowcom i życzymy dalszego utrzymania formy!