To moment, w którym mieszkańcy gminy mogą wziąć sprawy w swoje ręce i zasygnalizować swoje oczekiwania i potrzeby. Podjęto czynności związane ze stworzeniem dokumentu zawierającego Strategię Rozwoju Gminy Skawina 2021-2030. Jest to plan działania i rozwoju Skawiny, dlatego istotny jest przede wszystkim dla jej mieszkańców. 

Strategia Rozwoju Gminy Skawina — co to takiego i jakie ma założenia?

W głównej mierze jest to, odpowiedz na pytania, czego życzą sobie mieszkańcy? Czego im brakuje? Co chcieliby zmienić? Strategia Rozwoju ma za zadanie wyjść naprzeciw potrzebom społeczności. Samorząd lokalny tworzy go po to, aby usprawnić postęp inwestycyjny i wpasować się w potrzeby miejscowej ludności. Gminy, które posiadają taką strategię, dużo łatwiej pozyskują środki na inwestycje. 

Głównym założeniem Strategii Rozwoju Gminy Skawina jest wyjście naprzeciw mieszkańcom, dlatego całość powstaje w ścisłej współpracy właśnie z nimi. Zadaniem gminnej społeczności jest przede wszystkim odpowiedź na pytania dotyczące jakości życia i wyrażenia swoich opinii. Każda osoba, która chciałaby brać czynny udział w tworzeniu przyszłości miasta i gminy Skawina powinna brać udział w konsultacjach. 

Program zakłada m.in. poprawę komunikacji międzyludzkiej, jej rozsławienie oraz zachęcenie ludzi do aktywności obywatelskiej, która według raportu choć rośnie, to jest wciąż bardzo niska. Strategia bierze również na cel takie aspekty jak mobilność mieszkańców i dostęp do aglomeracji miejskich, komunikację miejską, ilość miejsca parkingowego i ścieżki rowerowe. 

Kolejnym ciekawym punktem na planie strategii jest „Środowisko”, w którym znajdują się rozwiązania odnośnie do poprawy jakości powietrza, redukcji hałasu, a także metody radzenia sobie z ciągle rosnącą ilością odpadów. Nie zabrakło także rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa — kwestia niebezpiecznych osuwisk i ryzyka powodziowego.

To oczywiście nie wszystkie poruszane w dokumencie kwestie. Jest ich tam naprawdę dużo — cała strategia posiada ponad 130 stron. Strategia Rozwoju Gminy Skawina pokazuje wszystkie problemu mieszkańców i proponuje rozwiązania. Żaden kłopot ani zmartwienie nie zostało pominięte.

Gdzie i jak wyrazić swoje zdanie?

Jeżeli jesteś taką osobą, to najlepszym sposobem na wyrażenie swojego zdania odnośnie do projektu jest udział w konsultacjach społecznych. Trwają one do 19 września. Aby przejrzeć i ewentualnie wyrazić swoje zdanie na temat Strategii Rozwoju Gminy Skawina 2021 – 2030 skorzystaj z jednej z dwóch opcji. 

  1. Pisemny formularz — wzór formularza można pobrać ze strony z opublikowanym projektem. Wypełniony i podpisany wystarczy przesłać lub dostarczyć jednym z trzech dostępnych sposobów:
  • Złożyć formularz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, który znajduje się na ul. Rynek 14
  • Przesłać pocztą do UMiG w Skawinie (ul.Rynek 1, 32-050 Skawina)
  • Przesłać skan pisma drogą mailową – [email protected]
  • Złożyć skan dokumentu poprzez system ePUAP na adres /umigskawina/SkrytkaESP

2. Udział w spotkaniach dyskusyjnych — takie właśnie spotkanie ma się odbyć w skawińskim Pałacyku „Sokół” (14.09.2021 godz. 17:00). Oprócz dyskusji zostanie również przedstawiony i omówiony cały plan. Pokazane zostanie kilka skończonych dotychczas prac. Największym atutem konsultacji jest możliwość przeanalizowania projektu wraz z ekspertami i ludźmi za niego odpowiedzialnymi. 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości, jaką daje mieszkańcom gmina.