W Skawinie po raz kolejny wraca temat budowy drogi ekspresowej łączącej Kraków z Myślenicami. Wybrany wariant przecina gminę na pół i mocno ingeruje w środowisko naturalne. Mieszkańcy, mający poparcie władz miasta, otwarcie protestują i apelują o modernizację istniejącej już trasy dwupasmowej.

GDDKiA zdecydowała o wybudowaniu alternatywy dla zakorkowanej trasy

Dwupasmowa droga ekspresowa między Krakowem a Myślenicami istnieje, ale biegnie przez gęsto zabudowany teren, co według GDDKiA utrudnia przeprowadzenie przebudowy. Droga często jest zakorkowana i nie można jej nazwać bezkolizyjną. Jako sposób na obecne utrudnienia wyznaczono budowę alternatywnej trasy, która będzie przebiegać przez gminę Skawina. Nowa droga przetnie gminę na pół i oznacza sporo utrudnień dla mieszkańców. Doprowadzi do zniszczenia środowiska naturalnego, wzrostu zanieczyszczenia powietrza i licznych wywłaszczeń związanych z koniecznością pozyskania działek pod budowę. Mieszkańcy i radni Skawiny apelują o ponowne rozważenie rozbudowy już istniejącej trasy. Budowa tuneli i wiaduktów mogłaby rozwiązać obecne problemy drogi.