12 października, czwartkowy dzień, był pełen wrażeń dla mieszkańców Skawiny. Otrzymali oni bowiem gości z góry – Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury oraz Beatę Szydło, byłą premier i obecną eurodeputowaną. W trakcie wizyty Beata Szydło udała się do szkoły podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Wielkie Drogi, gdzie planowana jest budowa nowej placówki oświatowej przy współudziale finansowym rządu.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Ministrem Adamczykiem. Podkreślił on swoje zaangażowanie w kontynuowanie programów modernizacyjnych infrastruktury drogowej i kolejowej, pod warunkiem utrzymania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS).

Następnie była premier, Szydło, odniosła się do polityki równomiernego rozwoju kraju prowadzonej przez obecny rząd. Zapewniła, że nie ma miejsca na faworyzowanie dużych miast kosztem innych regionów. Każdy obywatel powinien mieć równe szanse rozwoju – takie są zasady wyznawane przez rządzący od 2015 roku kabinet. W trakcie tego samego spotkania w szkole w Wielkich Drogach, przypomniała o planach budowy nowego budynku szkolnego za pieniądze rządowe. Szydło odwiedziła także lokalne targowisko w Skawinie.

W trakcie wizyty, eurodeputowana podkreśliła fakt, iż samorząd Skawiny otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 milionów złotych na realizację projektu szkolnego w Wielkich Drogach. Beata Szydło wyraziła swoje przekonanie, że zbudowany zostanie tu nowoczesny, dobrze wyposażony obiekt edukacyjny, który przez długi czas był oczekiwany przez lokalną społeczność.