Skawina podjęła zdecydowane kroki w walce o poprawę jakości powietrza na swoim terenie. Wśród tych działań można wymienić szeroko zakrojone kampanie informacyjne, dystrybucję ulotek edukacyjnych, promowanie ekologicznych zachowań przez duchownych parafii lokalnej, uruchomienie licznych programów z dotacjami, edukowanie dzieci w miejscowych przedszkolach i szkołach, organizowanie specjalistycznych targów oraz bezpośredni kontakt doradców ekologicznych z mieszkańcami.

Zaowocowało to znaczącą poprawą sytuacji. W 2015 roku na terenie gminy odnotowano aż 160 dni z przekroczeniem dopuszczalnych norm, które wynosiły 34 dni. Rok później liczba ta spadła do 104 dni, a kolejny rok przyniósł już tylko 16 takich dni.

Podczas konferencji pt. „Skawina w walce ze smogiem – a jednak da się!?” burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko oraz wiceburmistrz Tomasz Ożóg zwracali uwagę na to, że tak wysoka skuteczność wynika z zaangażowania wielu osób i podejmowania różnorodnych działań na terenie gminy.

W skład tych działań wchodziły między innymi inicjatywy prowadzone przez aktywistów z Krakowskiego i Skawińskiego Alarmu Smogowego, pracę inspektorów z Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy, a także liczne przedsięwzięcia osób z różnych środowisk. Znaczącą rolę odegrały tutaj również programy z dotacjami, takie jak „Czyste powietrze”, „STOP Smog”, czy „Mój sąsiad już nie truje!”.

Na poprawę sytuacji wpłynęła także współpraca z miastem Rybnik oraz realizacja pilotażowego projektu „Laboratorium Skawina” z 2018 roku, który obejmował nie tylko wymianę starych, nieekologicznych pieców, ale również termomodernizację budynków. Był to program przeznaczony dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którego koszty pokrył rząd.