Rozpoczęto istotną inwestycję infrastrukturalną odcinka drogi powiatowej o długości 1,4 km, łączącego Skawinę z Radziszowem. Projekt przewiduje kompleksową przebudowę tego fragmentu trasy, który zostanie nie tylko podniesiony, aby uniknąć zalewania przez rzekę Skawinkę, ale także wyposażony w ścieżkę pieszo-rowerową.

Większość kosztów tej kluczowej renowacji infrastruktury drogowej zostanie pokryta z rządowych dotacji przyznanych w czasie poprzedniej kadencji. Jak podkreśla wicestarosta krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk, inwestycja ta znacznie poprawi bezpieczeństwo na omawianym odcinku drogi. Fundusze pochodzą zarówno z programu Polski Ład, jak i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ich łączna wartość wynosi dziesięć milionów złotych.

Dodatkowo zarówno powiat jak i gmina Skawina wniosą własne środki na realizację projektu, każda z tych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczy na ten cel po 1,2 mln zł. Prace obejmują budowę brakującego fragmentu ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 metrów na większości odcinka i 2,5 metra na niektórych jego częściach. Ponadto droga zostanie podniesiona i poszerzona do 6 metrów, a na łukach będzie jeszcze szersza.

Norbert Rzepisko, burmistrz gminy Skawina, uważa że to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatniego czasu. Dzięki niej droga nie będzie już narażona na zalewanie przez rzekę Skawinkę nawet podczas większych opadów deszczu, co w przeszłości utrudniało komunikację pomiędzy Skawiną a Radziszowem.