Na początku tygodnia – 18 marca, tuż po rozpoczęciu dnia, dostrzec można było imponujący rząd ludzi czekających przed wejściem do budynku zlokalizowanego pod adresem Rynek 12. Przybyli tu z jednym celem – przekazać niewielkie elektroodpady. W zamian za to, zostali obdarowani kolorowymi roślinami, takimi jak szafiry, bratki czy stokrotki.

– Staramy się stosować zasady proekologicznego trybu życia, a także segregować odpady. Kwiaty dodają uroku naszemu domowi. Bierzemy udział również w innych wydarzeniach o charakterze ekologicznym – podczas jednego z nich otrzymaliśmy krzewy – mówili Teresa i Szymon Kazimierczakowie. Para przybyła z Radziszowa, aby dostarczyć swoje elektroodpady.

Kazimierczakowie odnieśli się do wrześniowej akcji pod hasłem „Wymień odpad na sadzonkę”. Od kilku lat jest ona organizowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na peryferiach miasta. To miejsce służy jako punkt przyjmowania wszelkiego rodzaju surowców wtórnych.

W Światowy Dzień Recyklingu, który jak co roku obchodzony jest w poniedziałek, mieszkańcy gminy Skawina przynosili do centrum małe urządzenia elektryczne i elektroniczne – między innymi telefony komórkowe, radia czy baterie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie jest dla każdego łatwo dostępny. Dla wielu osób zorganizowanie punktu skupu odpadów w środku miasta to duże ułatwienie.