W oświadczeniu wydanym przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu w Krakowie odnotowano, że niezgodność z wolą wyborców oraz naruszenie podstawowych zasad samorządu doszło do skutku. Zdaniem klubu, jest to rezultat działania trójki radnych PiS, którzy nieoczekiwanie rozerwali porozumienie koalicyjne.

Ti konkretni radni, którzy podpisali umowę koalicyjną, niespodziewanie zmienili stanowisko po zaledwie trzech dniach od jej podpisania. Zamiast współdziałać z sojusznikami politycznymi, postanowili głosować zgodnie z kierunkiem sugerowanym przez opozycję. W obliczu takiej sytuacji Porozumienie Podkrakowskie, które było zaangażowane w tworzenie koalicji, podniosło kwestię oceny tych działań przez obywateli. Postawiono pytanie, czy takie działanie radnych można uznać za oszustwo, czy też jest to przejaw korupcji politycznej.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Krakowie, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz Porozumienie Podkrakowskie (PP), które początkowo planowały współrządzić powiatem, wydały formalne oświadczenia. W swoich komunikatach obie partie poinformowały społeczeństwo o przebiegu negocjacji oraz podjętych decyzjach wobec radnych, którzy złamali zaufanie i zostały usunięte z ich grona. Zgodnie z pierwotnym planem, PiS, jako największe ugrupowanie w radzie powiatu, miało tworzyć koalicję z Porozumieniem Podkrakowskim. Jednakże, z powodu zdrady trójki radnych PiS, którzy w tajnym głosowaniu oddali swoje głosy na rzecz opozycji, te plany legły w gruzach.