Po kilkuletniej przerwie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych (ZST-E) w Skawinie powróciło do organizacji swojego znanego konkursu ortograficznego noszącego nazwę „O Pióro Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół ZST-E”. Tegoroczne zawody ortograficzne nie były proste, ale pomimo to przyciągnęły wielu młodych entuzjastów.

Zdecydowanie potrzebna była odnowa tej inicjatywy, która ma nieocenione znaczenie dla edukacyjnej ścieżki młodzieży oraz budowania relacji społecznych – podkreśla Krzysztof Droździewicz, główny reprezentant Stowarzyszenia.

Do zawodów ortograficznych zgłosiło się 42 uczniów, którzy zostali wyselekcjonowani podczas eliminacji w siedmiu szkołach podstawowych na terenie gminy Skawina. Spośród tych kandydatów, 14 osób zdecydowało się przystąpić do skomplikowanego dyktanda skonstruowanego przez autora, polonistę z ZST-E, Franciszka Latonia, który sam przyznał, że stworzenie trudnego dyktanda z wtrąceniami obcojęzycznymi stanowiło dla niego wyzwanie.

Franciszek Latoń nie jest rodowitym mieszkańcem Skawiny, zamieszkuje Sułkowice. Twierdzi, że przygotowanie dyktanda wymagało od niego dużego nakładu czasu na zrozumienie historii Skawiny. Ta wiedza okazała się kluczowa, ponieważ dyktando nawiązywało do historii miasta, które w tym roku świętuje swoje 660-lecie – wyjaśnia Latoń.