Na początku, przeniesiemy się do 1928 roku, kiedy to na skrzyżowaniu ulic Budowlanej i Żeromskiego w Krakowie mieściła się Szkoła Urszulanek dla dziewcząt. Obecnie jest to miejsce, w którym znajduje się Zespół Szkół nr 1.

Prawie rok temu pierwszy raz pojawiły się informacje o możliwości utworzenia tu ronda. Wówczas Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotowywał się do rozpoczęcia modernizacji ulic Stelmachów i Piaskowej. Twierdzono, że taka propozycja mogłaby znacząco usprawnić ruch drogowy dla kierowców regularnie korzystających z tej trasy.

Niemniej jednak, początkowe plany nie zostały zrealizowane. Skłoniło nas to do pytania, czy pomysł na stworzenie ronda na tym skrzyżowaniu został odrzucony, czy też nadal jest brany pod uwagę. Ta kwestia była jednym z punktów petycji, którą mieszkańcy Bronowic Wielkich złożyli w urzędzie miasta pod koniec kwietnia.

Mieszkańcy zwracali uwagę na fakt, że owe skrzyżowanie jest niebezpieczne i często bywa miejscem wypadków oraz kolizji. Petycja była bezpośrednio związana z jednym z planowanych projektów inwestycyjnych w okolicy, który budził obawy lokalnej społeczności z powodu możliwego zwiększenia ruchu samochodowego oraz problemów z nadmiarem wody opadowej.

Mieszkańcy oczekują, że inwestor zostanie zmuszony do ulepszenia infrastruktury drogowej i odwodnieniowej, w tym do modernizacji wspomnianego skrzyżowania (choć petycja nie zawierała konkretnych sugestii, jakiej formy miałyby dokonać się te zmiany). „W najbliższym sąsiedztwie powstaje hipermarket sportowy, wkrótce zaplanowane jest otwarcie mini galerii handlowej, a w przyszłości dom kultury – takie skumulowanie projektów inwestycyjnych w takim krótkim okresie zwiększa ryzyko na już niebezpiecznym skrzyżowaniu” – napisali autorzy petycji.