Podczas spotkania z obywatelami Opatkowic, które miało miejsce w czwartek, wiceprezydent Stanisław Kracik zapowiedział rewizję strategii miasta w kwestii realizacji inwestycji powiązanych z konstrukcją chodników.

Temat budowy chodników to problematyka, która pojawia się niezmiennie podczas każdej dyskusji z mieszkańcami osiedli położonych poza centrum miasta, a szczególnie na tych sąsiadujących bezpośrednio z granicami administracyjnymi miasta. Nieobecność odpowiedniej infrastruktury dla pieszych wyraźnie wpływa na poziom komfortu codziennego życia oraz odczucie bezpieczeństwa. To jest szczególnie istotne w kontekście ulic, którymi dzieci muszą poruszać się każdego dnia do szkoły, narażając się na niebezpieczeństwo poruszania się pomiędzy ruchem samochodowym.

Wielkim wyzwaniem jest to, że kosztowne inwestycje często skutkują powstaniem tylko krótkich fragmentów chodników. Wynika to głównie z faktu, że praktycznie wiąże się to z koniecznością gruntownej modernizacji drogi, co zazwyczaj obejmuje także przebudowę już istniejących lub budowę nowych podziemnych instalacji.