Nowa inwestycja w Skawinie ma na celu zmniejszenie korków, zapewnienie płynności ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Obecne skrzyżowanie obwodnicy Skawiny DK44, ulicy Skotnickiej oraz ulicy Krakowskiej, czyli jednego z głównych węzłów komunikacyjnych
w okolicy, przyjmuje ponad 3 tys. pojazdów na godzinę, w godzinach szczytu komunikacyjnego. Skrzyżowanie to jest częścią trasy w kierunku miasta Oświecim oraz umożliwia dojazd do autostrady A4, węzła Kraków-Skawina.

Rondo w Skawinie nie będzie jednak klasyczne – zaplanowano rondo turbinowe dwupasowe, które ma znacząco zwiększyć przepustowość. Kluczem do poprawnego poruszania się po rondzie takiego typu jest wybranie odpowiedniego pasa ruchu, zgodnie ze znakami umieszczonymi przed rondem. Informują one, który pas ruchu należy zająć, by móc jechać w określonym kierunku. Dzięki takiej organizacji ruchu, zminimalizowana jest kolizyjność, dzięki mniej częstym zmianom pasa ruchu przez pojazdy. Łatwiejszy jest pierwszy skręt w prawo na rondzie oraz zawrócenie. Odpowiednio namalowane pasy prowadzą do zjazdu wybranego przez kierowcę pojazdu.

Do przetargu na nowe rondo stanęło siedmiu wykonawców, jednak najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA Polska S.A., która wyceniła przebudowę skrzyżowania na 9 427 626,07 zł. Umowa z firmą zostanie podpisana, jeśli nie zostaną złożone odwołania od wyboru wykonawcy. Zakładany czas realizacji przebudowy to dziewięć miesięcy od momentu podpisania umowy. Początkowo zakładano dłuższy termin, jedenastu miesięcy, jednak każdy z wykonawców stających do przetargu zaoferował krótszy czas realizacji inwestycji.

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę skrzyżowania ulic Skotnickiej oraz Krakowskiej z drogą krajową nr 44, będącą obwodnicą Skawiny. Dodatkowo przebudowie ulegnie ul. Wapowskiego oraz wybudowane zostaną nowe drogi, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ronda. Warto zwrócić uwagę, że inwestycja będzie też obejmowała ciągi pieszo-rowerowe, zatoki, zjazdy, przystanki autobusowe, oświetlenie uliczne oraz rozbudowę sieci, m.in. będzie to sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna czy kanalizacji deszczowej.

Źródło: GDDKiA