Weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska opublikowane 14 maja 2021 roku w sprawie sposobu ustalenia minimalnej mocy przyłączeniowej. Rozporządzenie dotyczy zewnętrznych oraz wewnętrznych stanowisk postojowych dotyczących budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych.

Żeby zapewnić odpowiednią moc przyłączeniową, która pozwoliłaby na zamontowanie punktów ładowania w budynkach, trzeba również wziąć pod uwagę budynki usytuowane w gminach mających poniżej 100 000 mieszkańców.

Wydane rozporządzenie mówi, że zarówno dla wewnętrznych jak i zewnętrznych stanowisk postojowych przy budynku użyteczności publicznej, minimalna moc przyłączeniowa wynosić ma nie mniej niż 3,7 kW. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przy budynku nie ma żadnego miejsca postojowego. Ogólnie liczba miejsc postojowych z ładowaniem powinna stanowić iloczyn 20% liczby wszystkich stanowisk postojowych przy danym budynku. Natomiast jeśli chodzi o moc przyłączeniową stanowisk postojowych przy budynku mieszkalnym, liczba ta ma stanowić 50% liczby wszystkich stanowisk. Moc natomiast tak jak wcześniej – nie mniej niż 3m7 kW.

Proces legislacyjny związany z wprowadzeniem rozporządzenia trwał od 2019 roku. Nie było do tej pory jasnych reguł, co do minimalnej mocy przyłączeniowej podczas budowy budynku oraz punktów ładowania.

Szczegóły i tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi znajdują się w Dzienniku Ustaw Dz.U. 2021 poz. 892.

Link do strony internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000892