Smog stanowi duży problem dla mieszkańców Skawiny. Zbyt wysoki poziom zanieczyszczeń może powodować pogorszenie stanu zdrowia i nudności. Jaki jest poziom smogu w powietrzu  1 września 2021?

1 września 2021 roku o godzinie 20:20 poziom pyłów PM10 i PM2.5 jest akceptowalny – bezpieczny dla zdrowia. Uśrednione wartości:

  • PM10: 12 µg/m³ (47% normy)
  • 5: 19 µg/m³ (48% normy)

Zanieczyszczenie rośnie, choć nie zaczął się jeszcze sezon grzewczy.

W ubiegłym tygodniu uśrednione zanieczyszczenie powietrza wyniosła kolejno w µg/m³ : 25.08 – PM10 = 32, PM2.5 = 9; 26.08 – PM10 = 10, PM 2.5 = 6;  27.08 – PM10 = 16, PM2.5 = 10; 28.08 – PM10 = 10, PM2.5 = 6;  29.08 – PM10 = 18, PM2.5 = 14; 30.08 – PM10 = 38, PM2.5 = 33; 31.08 – PM10 = 7, PM2.5 = 33.

W jaki sposób sprawdzić czy w powietrzu jest smog?

Gmina weryfikuje wskazania dostarczane przez GIOS oraz danych z systemu Sensor.Community. Czujniki, które znajdują się w danym rejonie przesyłają odczyty, które następnie są uśredniane w przedziale 15 minutowym. Następnie pracownicy przygotowują raport w przystępnej formie, by wynik był jednoznaczny. Górną normą dla PM10 jest 40µg/m³ a dla PM2.5 to 25 µg/m³.

Normy można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Pył PM2.5 – co to znaczy?

Oznaczenie pyłu jako PM2.5 oznacza, że cząsteczki tego pyłu są mniejsze niż 2,5 μm. Cząsteczki tego pyłu są tak małe, że stają się skrajnie respirabilne – bez praktycznie żadnych przeszkód wnikają do organizmu człowieka, przez pęcherzyki płucne do krwioobiegu. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, określiła w grupie zanieczyszczeń atmosferycznych ten typ pyłu jako najbardziej szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Już niewielkie ilości niekorzystnie wpływają na zdrowie, mogą powodować choroby układu oddechowego i krwionośnego. Nawet krótki okres oddychania może powodować kaszel, astmę, duszność i arytmię. Zwiększa też ryzyko zawału a nawet skraca życie.

Pył PM10 – czy mniej szkodliwy?

Średnica cząstek pyłu PM10 nie przekracza 10 μm. Pył zawiera w sobie głownie substancje powstające podczas spalania. Może to być np. dym, azbest, sadza, metale ciężkie, benzopiren furany a nawet dioksyny bądź inne szkodliwe substancje lotne. Zagrażają one naszemu zdrowiu i wpływają negatywnie na samopoczucie i jakość życia.