Radni zdecydowali – do 2030 roku w gminie Skawina wprowadzą całkowity zakaz palenia węglem. Póki co wprowadzono lokalną uchwałę smogową, teraz trafi ona do sejmiku województwa Małopolskiego. Za plan projektu odpowiada burmistrz Norbert Rzepisko. Urzędnicy byli praktycznie jednogłośni – 19 radnych głosowało za wprowadzeniem zakazu, a 1 wstrzymał się od głosu.

Gmina Skawina od lat boryka się z mocnym zanieczyszczeniem powietrza i smogiem. Jedną z przyczyn jest duże uprzemysłowienie regionu. Żeby poprawić jakość powietrza, dzieje się wiele akcji. Jedną z nich jest dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych. Jednak poza kontrola przydomowych kotłowni Rada Miast chce pójść o krok dalej i całkowicie zakazać palenia węglem. Dlatego też przyjęto ustawę antysmogową.

Burmistrz Skawiny, Norbert Rzepisko, zapewnia, że pomogą mieszkańcom wymienić piece węglowe oraz będą wspierać ich w uzyskaniu wysokich dofinansowań z programów pomocowych. Obecnie funkcjonuje już wiele programów oraz dofinansowań. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z programów: STOP SMOG, Czyste Powietrze lub z dofinansowań ze środków własnych gminy Skawina. Dodatkowo dostępne są środki dofinansowania z Unii Europejskiej, w celu zamontowania źródeł odnawialnych energii. Odpowiedzialne za to są programy Mój Prąd i Czysta Energia.

Gmina Skawina aktywnie kontroluje wyziewy z pieców, poprzez działania Straży Miejskiej, Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy oraz poprzez drony. Od 2022 roku ma zostać wprowadzony zakaz montażu kotłów węglowych w nowych budynkach. Gmina postanowiła postawić na działania prewencyjne.

Przed głosowaniem w Sejmiku Województwa Małopolskiego nad uchwałą antysmogową zostaną przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski konsultacje społeczne. Dlatego gmina, burmistrz i radni liczą na pozytywny odzew mieszkańców. Do 2030 roku radni wprowadzą zakaz palenia węglem.