Nowe udogodnienia dostępne dla niedosłyszących w gminie Skawina.

W Skawinie pojawiły się stacjonarne pętle indukcyjne. Umożliwią one rozmowę pracowników urzędów z osobami niedosłyszącymi bądź z innymi dysfunkcjami słuchowymi. Pomysłodawcą projektu jest Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Miejsca w Skawinie z pętlami indukcyjnymi

Pętle indukcyjne ułatwiające komunikację osobom niedosłyszącym zlokalizowane są na terenie Skawiny w:

  • Sekretariacie Burmistrza,
  • Urzędzie Stanu Cywilnego,
  • Siedzibie Straży Miejskiej,
  • Centrum Wspierania Rodziny
  • przy Dzienniku Podawczym.

W celu znalezienia pętli, należy znaleźć wizerunek ucha na niebieskiej naklejce.

Czym jest i jak działa pętla indukcyjna?

Pętlą indukcyjną nazywa się metodę wspomagania słuchu, dzięki której dzięki przekazywany jest do implantu albo aparatu słuchowego. Podstawą jej działania jest zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Osoba niesłysząca, która pojawi się w pobliżu pętli indukcyjnej a nosi aparat słuchowy, usłyszy sygnał dźwiękowy. Dźwięk ten będzie pochodził z mikrofonu, który zlokalizowany jest przy biurku urzędnika obsługującego daną sprawę.

Zalety pętli indukcyjnej

Zaletą systemu wykorzystującego pętlę indukcyjną jest brak dodatkowych odbiorników. Również sygnał przekazuje urządzenie bezpośrednio do aparatu słuchowego lub do praktycznie każdego modelu aparatu. System ten poprawia jakość obsługi i może znacząco skrócić czas obsługi petenta.

Kolejne zalety wynikają ze społecznego charakteru wizyt w urzędach. Pętla indukcyjna zapewnia osobom niedosłyszącym dyskrecję oraz pewną anonimowość, choćby w poczekalni. Dlatego nie dochodzi do stygmatyzacji osoby niepełnosprawnej oraz do wydłużenia czasu obsługi czy generowania dodatkowych problemów w związku z obsługą urzędniczą osoby niedosłyszącej.