Agencja pracy Randstad przeprowadziła niedawno badanie dotyczące obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Analiza badania wykazała, że Polacy zabezpieczają się na trudne czasy, szukając dodatkowych form zatrudnienia. Co piąty badany pracuje dorywczo lub łączy dwa etaty. Pracownicy nie liczą na podwyżki w pracy, z kolei pracodawcy deklarują gotowość do podwyższania pensji.

Pracownicy nie czekają na poprawę sytuacji

Z badania agencji Randstad wynika, że zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w Polsce nie liczy na podwyżkę w miejscu pracy. O podwyżkę upomni się zaledwie 10% badanych. Tymczasem co piąty badany zasila domowy budżet pracą dorywczą. Bardziej wytrzymałe osoby sięgają od razu po drugi etat (o ponadzatrudnieniu możesz przeczytać tutaj: https://infojarocin.pl/ponadzatrudnienie-nowy-trend-na-rynku-pracy/). Z badania wynika również, że Polacy boją się zmian na rynku pracy. Pracownicy nie mają wątpliwości, że wkrótce o podwyżki będzie jeszcze trudniej, a do tego dochodzi ryzyko zwolnienia. Stopniowe zmiany już są widoczne. Ogłoszeń od pracodawców jest mniej, a w wielu miejscach brakuje perspektyw na podwyższenie średniego wynagrodzenia. Z drugiej strony wielu pracodawców deklaruje obecność podwyżek, ale warto podkreślić, że są to podwyżki ograniczone i raczej niewielkie.

Polacy mają świadomość trudnych czasów

Szczyt inflacji wciąż przed nami, nie zakończono również cyklu podwyżek stóp procentowych. I chociaż raty kredytów są najwyższe od ponad 20 lat, to prawdopodobnie jeszcze wzrosną. I to niemało. Niestety, mimo pewności, że gorzej dopiero będzie, w wielu gospodarstwach domowych już przekroczono granicę finansowego bezpieczeństwa. Przeciętnemu Polakowi brakuje około 1000 zł miesięcznie na życie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na dodatkowe zatrudnienie. To najskuteczniejszy sposób na ratowanie domowego budżetu.