Kompleks edukacyjny najnowszej generacji będzie wkrótce zbudowany w miejscowości Wielkie Drogi, jako część gminy Skawina. Kompleks ten ma obejmować szkołę, halę sportową, przedszkole, żłobek oraz kuchnię, która będzie dostarczać posiłki do innych placówek. W planach jest także budowa amfiteatru. Gmina uzyskała już zgodę na budowę od Starostwa Powiatowego w Krakowie i obecnie ubiega się o finansowanie projektu.

Centrum Edukacyjne w Wielkich Drogach jest efektem porozumienia między władzami gminy a mieszkańcami, którzy cztery lata temu sprzeciwili się planom zamknięcia miejscowej Szkoły Podstawowej. Mieszkańcy zdecydowanie zaangażowali się w działania na rzecz utworzenia nowego centrum edukacyjnego, tworząc Komitet Rozbudowy Szkoły. Dzięki ich wysiłkom Rada Miejska w Skawinie podjęła decyzję o budowie kompleksu edukacyjnego.

Burmistrz Rzepisko deklaruje pełne zaangażowanie w realizację projektu i wyraża nadzieję, że prace budowlane rozpoczną się już w przyszłym roku. Opowiada się również za jednoczesnym budowaniem całego kompleksu. Burmistrz wymienia kilka potencjalnych źródeł finansowania, takich jak Rządowy Fundusz Polski Ład, programy Unii Europejskiej oraz środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ministerstwa Sportu i Turystyki (na budowę hali sportowej).

Nowe centrum powstanie tuż obok istniejącej Szkoły Podstawowej, która aktualnie obsługuje dwie wsie: Pozowice i Wielkie Drogi. Szkoła ta liczy obecnie prawie 170 uczniów, ale nowo powstałe Centrum Edukacyjne w Wielkich Drogach ma umożliwić naukę dla niemal dwukrotnie większej liczby uczniów. Zasięg centrum z pewnością zostanie rozszerzony o Facimiech. Dzieci z tej wsi są obecnie dowożone do Szkoły Podstawowej w sąsiedniej Zelczynie, ale po uruchomieniu nowego kompleksu edukacyjnego w Wielkich Drogach planowane jest zlikwidowanie systemu dwuzmianowego.