Pierwszostopniowe ostrzeżenie zostało wyemitowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) dla województwa małopolskiego. Komunikat dotyczy nagłych podwyżek wodostanów, które mogą wystąpić do godziny 18:00 w sobotę.

Hydrologiczne ostrzeżenie I stopnia w Małopolsce: prognozowane są nagłe zwiększenia poziomu wód. Stwierdzenie to opiera się na przewidywaniach o znacznych opadach deszczu, które mogą lokalnie przerodzić się w burze. Wynikiem tych intensywnych opadów może być nagłe podniesienie się poziomu wód, zwłaszcza na mniejszych rzekach, gdzie wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W miejscach szczególnie narażonych na intensywne opady, może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych – informuje IMiGW.

Komunikat dotyczy specjalnie określonych obszarów, takich jak: zlewnie Przemszy, Soły, Skawy, Skawinki, Rudawy, Prądnika, Raby, Szreniawy, Uszwicy i Dunajca aż do zbiornika Sromowce Wyżne, Czarnej Orawy oraz dopływów Wisły po ujście Dunajca. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi aż 80 proc. i ostrzeżenie I stopnia pozostaje aktywne do godziny 18:00 w sobotę.