W malowniczym Grabiu, doszło do spotkania społecznego, którego celem było przeprowadzenie dyskusji na temat obecnego poziomu bezpieczeństwa w mieście oraz gminie Skawina. Inicjatorem i organizatorem tego publicznego zgromadzenia był komendant miejscowego Komisariatu Policji, kom. Piotr Solarz.

Centralnym zagadnieniem tej debaty była realizacja zadań przez Policję, które miały na celu zminimalizowanie ryzyka wynikającego z nadmiernej prędkości pojazdów w Grabiu. Spotkanie to stało się także okazją do omówienia skuteczności działań prewencyjnych i egzekwowania przepisów ruchu drogowego, mających za zadanie zwalczać tę negatywną tendencję.

Swoją obecność podczas tej debaty społecznej zaszczyt obdarzył Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Jego uczestnictwo podkreślało wagę poruszanych kwestii, jak również stanowiło wyraz wsparcia dla działań podejmowanych przez lokalne służby mundurowe.