Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej, łączącej miejscowości Skawina i Radziszów, ma na celu nie tylko jej rozbudowę, ale również modernizację infrastruktury towarzyszącej. Konkretnie chodzi o fragment tej trasy o długości 1,4 km. Planowane prace obejmują poszerzenie jezdni do 6 metrów, budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika. W ramach inwestycji przewidziano również stworzenie nowego systemu odwodnienia, umocnienia skarp oraz mury oporowe i przepusty. Istotnym elementem projektu jest także modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Formalności związane z realizacją tych zadań zostały sfinalizowane w czwartek, 14 grudnia 2023 r., kiedy to podpisano umowę w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Firmą odpowiedzialną za wykonanie tych prac będzie Sarivo Infrastruktura. Zgodnie z podpisaną umową, na przeprowadzenie wszystkich robót budowlanych przewidziano czas 14 miesięcy, liczony od dnia oficjalnego przekazania terenu pod budowę. W imieniu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego umowę podpisał dyrektor Jacek Gryga.

Całościowy koszt inwestycji przekracza 12 milionów złotych. Stanowi to korzystne rozwiązanie finansowe zarówno dla powiatu, jak i lokalnych gmin.