Podjęto decyzję o modernizacji i rozbudowie trasy powiatowej prowadzącej od Skawiny do Radziszowa. Planowane prace obejmują odcinek drogi o długości 1,4 kilometra. W wyniku zaplanowanych działań, szerokość jezdni zostanie zwiększona do sześciu metrów. Ponadto, przewiduje się budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika. Planowane jest również stworzenie nowego systemu odwodnienia, umocnień skarp, murów oporowych oraz przepustów. Dodatkowo, zostaną przebudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana 14 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Firmą odpowiedzialną za wykonanie tych prac będzie Sarivo Infrastruktura. Od momentu przekazania terenu budowy firma będzie miała na wykonanie wszystkich zadań 14 miesięcy. Umowę z przedstawicielem Sarivo Infrastruktury podpisał Jacek Gryga, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Finansowanie inwestycji korzystne dla powiatu i gminy

Całkowity koszt przebudowy 1,4-kilometrowego odcinka szacowany jest na kwotę nieco przekraczającą 12,5 miliona złotych.

– Inwestycja ta jest możliwa dzięki korzystnej konstrukcji finansowej. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskaliśmy prawie 6,9 miliona złotych, a ze środków Polskiego Ładu ponad 3,1 miliona złotych. Zarówno Gmina Skawina, jak i powiat krakowski zdecydowały się przeznaczyć na ten cel po 1,2 miliona złotych, co daje łącznie ponad 2,4 miliona złotych – wyjaśnił Wojciech Pałka, starosta krakowski podczas uroczystości podpisania umowy.